RIB bådsførere & bådsmænd

Vedbæk Optimist afdeling fik i 2017 en ny RIB og den blev døbt Emma. Emma blev delvis sponsoreret af Nordea og det er vi meget taknemmelig for :)

RIB’en bruges i forbindelse med optimist træning, kapsejladser, arrangementer.

RIB’en vil være under kyndigt opsyn af bådsmænd m/k, som vil være ansvarlig for:

▪Søsætning m.m. af båden om foråret og optagning m.m. om efteråret

▪Løbende opsyn med båden, herunder tømning af evt. vand

▪at der udføres løbende vedligehold og reparationer på båden

▪Kontakt til bestyrelsen, såfremt de opgaver ikke kan udføres af bådsmanden selv, eller ved hjælp af frivillige medhjælpere

Bådsmænd og bådførere SKAL have duelighedsbevis/speedbåds-kørekort

Bådførere:

Træner: Stefan, Emmelie, Mads, Rebekka, Sara Emilie og Christian

Bådsmænd:

Mads Hansen (trailer + bådsmand ansvarlig): 21403325