Nordea donerer til vigtigt bådprojekt i Vedbæk Sejlklub

Med en donation på 60.000 kroner fra Nordea Fonden er Vedbæk Sejlklub et godt stykke nærmere på at kunne anskaffe to moderne J/70 sejlbåde. Bådene bliver udgangspunkt for nye tilbud til de unge optimistsejlere og til uddannelse af nye sejlere i Vedbæk Sejlklubs Sejlerskole, som har stor søgning. J/70 bådene skal også åbne for at kvindelige Vedbæk-sejlere kan deltage i Woman on Water (WOW) aktiviteterne.

”J/70 bådene er i en fantastisk udvikling i disse år, såvel i Danmark som internationalt. Det er en letsejlet, men også udfordrende og hurtig båd, som vil tiltale ikke mindst yngre sejlere. Sejlklubber langs Øresund bruger J/70 som alternativ til optimistjoller for de yngste sejlere, og med ’Women on Water’ under Sejlsportsligaen er der skabt et aktivt forum for kvindelige sejlere, som har fået mange flere kvinder på vandet,” fortæller Lars Olesen Larsen, der står for vores kapsejladsaktiviteter i Vedbæk Sejlklub.

Lars Olesen Larsen ser det som vigtigt at vi også i Vedbæk Sejlklub følger med den rivende udvikling inden for sejlsporten, som de moderne J/70 både er et godt eksempel på. Med donationen fra Nordea Fonden har Vedbæk Sejlklub nu bestilt to styk J/70 både, men er dog ikke økonomisk i mål endnu. Klubben søger derfor flere sponsorer, ikke mindst lokale virksomheder, der vil støtte op om de mange aktiviteter som de nye både åbner for. Målet er at styrke det aktive miljø for vandsport i lokalområdet og give både unge og ældre spændende nye tilbud.

På billedet overrækker Phillip Daugaard Kofod (med barn) fra Nordea Fonden donationen til Vedbæk Sejlklub, repræsenteret ved Lars Olesen Larsen og vores næstformand Mads Hedegaard.