Sommerskole

Vedbæk Sejlklub – Sejlerskole for voksne

Sommerskole

På Sommerskolen undervises du i Praktisk Sejlads, som er en del af pensum i Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve.

Forudsætninger

Du skal kunne svømme mindst 200 meter i ét stræk, være medlem af Vedbæk Sejlklub og betale undervisningsgebyr, inden du stiger om bord.

Hvad lærer jeg

Om bord på båden får du mulighed for at opnå rutine i en hel række opgaver – manøvrering af båden, klargøring af båden, arbejde med sejlene, fortøjning m.v. – så du føler dig tryg om bord og er klar over, hvad der skal gøres for at sejle. Sejlerskolen sørger for at du kommer gennem det pensum som kræves for at opnå Søfartsstyrelsens duelighedsbevis, som bl.a. kræver følgende:

 • Bådens og riggens benævnelser
 • Knob og stik – Pælestik, flagknob. Råbåndsknob, dobbelt halvstik
 • Søvejsregler
 • Forklare og vise man afgår fra og anløber en bro med pæle eller kaj
 • Trimme sejl i forhold til vinden
 • Sejle fast kurs efter kompas, pejlemærke eller mærker over ét
 • Forklare og demonstrere en kontrolleret bomning og stagvending
 • Lægge båden bi på angiven halse
 • Mand over bord manøvre
 • Tage højde for strøm og vindens påvirkning under sejladsen
 • Sejle båden med angiven ”sejlvind” på angiven halse
 • Kunne sejle på alle kurser med tilfredsstillende kommandoer
 • Fortøje båden og lægge spring

Undervisningen er tilrettelagt efter ”Gastebogen”, som udleveres første dag.

Hvor og hvornår

Sommerskolen starter første mandag i maj kl. 19.00 i Sejlklubbens Klubhus.
Vi fortæller om sæsonen, præsenterer sommerskolens skippere og elever. Underviserne i Praktisk Sejlads er dygtige og erfarne skippere, som lægger deres egen båd til rådighed eller underviser i klubbens både. Vi har H-både og J-70 både. Elevernes erfaringer og forventninger samles i løbet af aftenen, og danner grundlag for fordeling af elever på de enkelte både. Desuden orienteres om sikkerhed.

I forårssæsonen undervises der 7- 8 mandage – kl. 18 – 21 og efter ferie i juli måned undervises igen 7 – 8 mandage. Kl. 18 – 21 og kl. 17 – 20 når det bliver tidligere mørkt. (se kalenderen på hjemmesiden)

Efter sejlads rigges der af og vi samles til fællesspisning og ”debriefing” i Klubhuset. Det styrker fællesskabet om bord, man møder elever og skippere fra de andre både, man har tid til at drøfte oplevelserne og erfaringer man har gjort sig. Det er en vigtig del af undervisningsforløbet, hvor der på udvalgte aftener ligeledes foregår undervisning i forbindelse med spisningen.

Sejlbådene

På baggrund af elevernes erfaringer og ønsker, og skipperne på de enkelte både, sætter vi holdene på de forskellige både. 2-3 elever sejler i bådene, afhængig af sejlbådens størrelse. Hvis du efter de første sejladser ikke føler dig tilpas på den båd, du er påmønstret, kontakter du lederen af sejlerskolen, som forsøger at skaffe dig plads på en anden båd.

”Mødepligt”

Skipperne bidrager med undervisning, tid og egen båd. Det er derfor vigtigt at du ringer afbud til din skipper, og til skolelederen, så hurtigt som muligt hvis du skulle blive forhindret en aften og gerne senest fredagen inden. 

Hvis du på forhånd ved, du ikke kan komme to eller tre aftener i træk – er det også vigtigt at du melder det ind.

Det er vigtigt at du møder op minimum 80% af undervisnings aftenerne for at få det fulde udbytte af undervisningen

Kommer vi ud at sejle, hvis det blæser for meget?

Skipperen på hver båd afgør suverænt, om det er forsvarligt at tage på skolesejlads. I skippers afgørelse indgår naturligvis vejrforholdene, men også besætningens duelighed sejladsmæssigt og fysisk.
Da vind og vejr hurtigt kan skifte møder alle på broen til normal afgangstid. Her vurderer skipper om der skal sejles – og hvis sejladsen aflyses kan der f.eks. trænes og repeteres pensum ud fra Gastebogen.

Hvis du selv synes, at du ikke vil have det godt med at sejle i aftenens vejr, vil skipper naturligvis altid respektere, hvis du siger fra, selvom resten af besætningen vil sejle.

Ægtefæller og andre parfæller

Ægtefæller og andre familiefæller vil normalt komme til at sejle på hver sin båd. Mange års erfaring har vist, at det er bedst for alle parter.

Beklædning

Hvis du fryser arbejder du ikke effektivt om bord. Selv om det er sommer skal du altid have varmt tøj med, gerne lag på lag, og ekstra varme sokker, så du kan justere undervejs.
Sko / støvler f.eks. kondisko bør være med et ordentligt skrid mønster, som får dig til at stå fast på dækket.
Undgå sko el. støvler med sorte såler, da de sætter mærker på dækket, som kan være svære at få væk.

Tøj: Vi anbefaler en sweater, vandtætte bukser og jakke, og i forårssæsonen gerne en hue og et par handsker. Selv om du møder let påklædt en varm sommeraften, så skal du altid medbringe tøj til brug efterhånden som temperaturen falder. På dagture, er det en god idé at have et ekstra sæt varmt undertøj med.

Veste: Selv om alle om bord på en skolebåd kan svømme skal du medbringe din egen sejlervest eller redningsvest. Vælg en model der er let at se, f.eks. rød eller gul, hvis du ligger i vandet.
Har du ikke en vest kan du låne en i en periode – spørg din skipper eller lederen af Sejlerskolen.

Mange sejlere foretrækker oppustelige redningsveste, da de giver større bevægelsesfrihed, end f.eks. en traditionel redningsvest, som kan være lidt besværlig at arbejde i. De oppustelige redningsveste kræver derimod kontroleftersyn, og at du altid har en ny patron med i lommen, hvis vesten skulle ”gå af” i utide.

Der vil være gennemgang af sikkerhedsudstyr på den første aften i sommerskolen.