Leje af udstyr

Windsurf, SUP, SUP foil og Wing-Surf udstyr kan lejes på sæsonbasis til medlemmer af Vedbæk surfklub.

   

   

  • Windsurf (inkl. SUP): DKK 1.000,-
  • SUP: DKK 500,-
  • SUP Foil & Wing-Surf: DKK 500,-

(Bemærk halv pris efter 1. september)

Windsurf udlejningsudstyret (JP Magic Ryde, Starboard Carve/Futura/Kode, Severne Fox, Neilpryde Ryde/Combat wave, Severne NCX/Gator/Blade) er typisk til let/medium øvede samt de mere rutinerede windsurfere, som måske har holdt en lang pause og skal i gang igen. Udstyret må kun bruges efter grundig introduktion og godkendelse. Brug nedenstående links for at leje udstyr.

Som noget nyt kan man også leje SUP foil og Wing-Surf udstyr. Dette er kun til de rutinerede SUPere/Surfere og må kun bruges efter grundig introduktion fra Lucas (instruktør)

Det skal dog pointeres kraftigt at lejeudstyr kun er til medlemmer af surfklubben, som har betalt leje heraf, samt at det skal behandles yderst ansvarligt og med største forsigtighed.

Udstyret er nemlig rigtig dyrt og skrøbeligt. Det må derfor under ingen omstændigheder komme i kontakt med asfalt, sten, metal eller. lign, da det ikke kan tåle det og vil gå i stykker. I grejskuret er der derfor en masse træbukke til rådighed, som udstyret kan lægges på i forbindelse med transport til klargøring på terrassen m.m. Smid desuden aldrig udstyr på sandet, da der altid ligger sten, som kan bekadige det. Det skal lægges varsomt ned et sted uden skarpe sten el. lign.   

Foruden lejeudstyr, så er der også klubudstyr tilgængeligt i grejskuret. Klubudstyr er mere begynderorienteret udstyr, som kan benyttes af alle klubmedlemmer.

Husk at leash er påkrævet for brug af klubben's SUP udstyr. Det er for din egen og andres sikkerheds skyld!

Hvis der er nogen spørgsmål, så kontakt endelig Thomas Tuxen (ansvarlig for udstyr), Stefan Siggaard Andersen, Jens Kruse eller Lucas.

Klik her: Leje af windsurf udstyr (inkl. SUP)

Klik her: Leje af SUP udstyr

Klik her: Leje af SUP foil & Wing-Surf